Agnieszka Jędrysiak

psycholog, seksuolog

Od prawie 20 lat, bo od 2003 roku, kiedy to rozpoczęłam studia na kierunku Resocjalizacja, zaczęła się moja praca z drugim człowiekiem. Następnie, ukończyłam studia magisterskie
z psychologii i zajęłam się pomocą i wsparciem osób w kryzysie psychicznym, potrzebującym wsparcia psychologicznego,
w oparciu o szkolenia z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematów, rozpoczynając konsultacje i poradnictwo indywidualne.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji. Obecnie moje wykształcenie i wiedzę poszerzyłam także o studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Praktyczna, by móc jeszcze lepiej wspierać moich pacjentów. 

przyjmuje osoby dorosłe

gabinet w Bytomiu oraz online

zapisy telefoniczne: 666 500 599

Agnieszka Jędrysiak - ZnanyLekarz.pl
Agnieszka Jędrysiak

więcej o mnie

Odbyłam liczne szkolenia, warsztaty, zajęcia terenowe i praktyki, pracując z osobami umieszczonymi w różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, w tym m.in. z osobami uzależnionymi, osadzonymi,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nabytą wiedzę zastosowałam następnie
do pracy z osobami bezrobotnymi w Urzędzie Pracy, a także z dziećmi w Domu Dziecka, pracując z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, z czasem uzupełniając wiedzę studiami z terapii pedagogicznej. Następnie pracowałam również z osobami starszymi z demencją, czy z poważnymi chorobami
m.in. stwardnieniem rozsianym,  po udarach, czy z nowotworami w Wielkiej Brytanii doskonaląc się w pracy neurorozwojowej.

Moją wiedzą i doświadczeniem dzielę się w Stowarzyszeniu Kobieca Moc, którego wraz z innymi psychologami
i pedagogami jestem założycielem. Poprzez grupy wsparcia, warsztaty, czy konsultacje indywidualne pomagamy
w uzyskaniu dobrostanu osobom z grup wykluczonych społecznie m.in. osobom starszym, bezrobotnym, osobom
z niepełnosprawnościami.

Napisz do nas

Kontakt

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.