Anna Chrzanowska

psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psycholog

Studia magisterskie ukończyłam ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości. Jestem w trakcie calosciowego, certyfikowanego szkolenia z krotkotrwalej, intensywnej psychoterapii dynamicznej. Prowadzę konsultacje, a także poradnictwo psychologiczne. Oferuję również wsparcie w zakresie psychoprofilaktyki i psychoedukacji.

osoby dorosłe i młodzież od 15 r.ż. 

gabinety Katowice - Śródmieście oraz Dąbrowa Górnicza

zapisy telefoniczne: 666 500 599

Anna Chrzanowska

więcej o mnie

Stałe podnoszenie kwalifikacji oraz aktualizowanie nabytej wiedzy stanowi dla mnie ważny element pracy psychologa i terapeuty. Do tej pory brałam udział w różnych kursach i szkoleniach, w tym związanych z oswajaniem lęku, a także w interwencji w kryzysach dzieci i młodzieży. Doświadczenie w pracy zdobywałam m.in. na Dziennym oraz Klinicznym Oddziale Psychoterapii Wieku Rozwojowego.


Udzielam wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym m.in.: 
szeroko pojętego kryzysu życiowego (np. emocjonalnego, tożsamości, egzystencjalnego), problemów z samooceną, obniżonego nastroju, zaburzeń lękowych, poczucia odrzucenia, osamotnienia czy niezrozumienia. Proponuję współpracę, aby znaleźć i wypracować sposoby na bardziej świadome, zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące funkcjonowanie w różnych obszarach życia, np. w relacjach osobistych, zawodowych czy społecznych. Każdemu pacjentowi gwarantuję indywidualne podejście i metody współpracy, dostosowane do jego potrzeb i problemów, a przede wszystkim  wysłuchanie w atmosferze akceptacji, życzliwości i szacunku dla indywidualności każdego człowieka. Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Napisz do nas

Kontakt

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.

Kontakt telefoniczny:
poniedziałek-piątek: 9:00-19:00
sobota: 10:00-13:00

Katowice, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Jaworzno, Pszczyna 
600 500 599

Lublin, Rzeszów i Kraków
884 210 630