Jak pracujemy

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

indywidualne-podejscie

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Jako że każdy klient jest dla nas inny i wyjątkowy, zawsze odwołujemy się do indywidualnego zrozumienia jego problemu – w jaki sposób akurat u tego klienta doszło do zmian, które wpływają na obecne trudności w funkcjonowaniu. To metody pracy dostosowujemy do klienta, a nie klienta do metod pracy.

bezpieczna-relacja

BEZPIECZNA RELACJA

Stwarzamy klientowi odpowiednie warunki do tego, by obdarzył nas zaufaniem, a relacja terapeutyczna stanowiła bazę do bezpiecznego odzwierciedlania problemu, testowania swoich przekonań oraz nauki nowych, bardziej efektywnych zachowań. Nasze gabinety są miejscami, w których możesz być sobą w swobodnej, pełnej akceptacji i życzliwości atmosferze.

wspolpraca

WSPÓŁPRACA

W psychoterapii aktywnie uczestniczą dwie strony – klient oraz psychoterapeuta. Klient to dla nas ekspert od własnych problemów, doznań, myśli. My natomiast posiadamy specjalistyczną wiedzę w dziedzinie mechanizmów powstania problemu, a także metod osiągania założonych celów. Terapeuta z klientem wspólnie działają jak zespół badawczy, ramię w ramię poszukując najlepszych i najbardziej optymalnych sposobów zmiany.

zmiana-wzorcow

ZMIANA WZORCÓW

Terapia to uruchomienie procesu zmian, które zachodzą w życiu klienta. Mechanizmem zmiany jest modyfikacja obecnego sposobu myślenia lub bieżących zachowań, co umożliwia nam wpływanie na negatywne stany emocjonalne. Ostatecznie klient staje się „własnym terapeutą”.

ograniczenie-w-czasie

OGRANICZENIE W CZASIE

Z reguły psychoterapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminowa. W zależności od diagnozy i problemu, terapia będzie należała do krótkoterminowych albo długoterminowych, ale podzielonych na jasno określone etapy. Skupiamy się na pracy nad kolejno wyznaczanymi celami. Na początku terapii sesje zwykle odbywają się co tydzień, na dalszym etapie mogą odbywać się co dwa tygodnie.

dowody-naukowe

DOWODY NAUKOWE

Pracujemy w nurcie, którego skuteczność poparta jest licznymi badaniami naukowymi. Stosowane przez nas metody pracy zostały wielokrotnie poddane ocenom klinicznym i uznane za skuteczne w leczeniu danego rodzaju zaburzeń.