Jak pracujemy?

Kierujemy się Kodeksem Etyki Psychologa i Psychoterapeuty. Nasze wartości dotyczą udzielania pomocy psychologicznej w sposób empatyczny i skuteczny przez dopasowanie odpowiednich narzędzi terapeutycznych i budowaniu relacji opartej na zaufaniu i zrozumienia.

Zmiana wzorców

Terapia to uruchomienie procesu zmian, które zachodzą w życiu klienta. Mechanizmem zmiany jest modyfikacja obecnego sposobu myślenia lub bieżących zachowań, co umożliwia nam wpływanie na negatywne stany emocjonalne. Ostatecznie klient staje się sam dla siebie „własnym terapeutą”.

terapia ograniczona w czasie

Z reguły psychoterapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminowa. W zależności od diagnozy i problemu, terapia będzie należała do krótkoterminowych albo długoterminowych, ale z podziałem na jasno określone etapy. Skupiamy się na pracy nad kolejno wyznaczanymi celami. Na początku terapii sesje zwykle odbywają się co tydzień, na dalszym etapie mogą odbywać się co dwa tygodnie.

bezpieczna relacja

Stwarzamy klientowi odpowiednie warunki do tego, by obdarzył nas zaufaniem, a relacja terapeutyczna stanowiła bazę do bezpiecznego odzwierciedlania problemu, testowania swoich przekonań oraz nauki nowych, bardziej efektywnych zachowań. Nasze gabinety są miejscami, w których możesz być sobą w swobodnej, pełnej akceptacji i życzliwości atmosferze.

współpraca

W psychoterapii aktywnie uczestniczą dwie strony – klient oraz psychoterapeuta. Klient to dla nas ekspert od własnych problemów, doznań, myśli. My natomiast posiadamy specjalistyczną wiedzę w dziedzinie mechanizmów powstania problemu, a także metod osiągania założonych celów. Terapeuta z klientem wspólnie działają jak zespół badawczy, ramię w ramię poszukując najlepszych i najbardziej optymalnych sposobów zmiany.

metoda udowodniona naukowo

Pracujemy w nurtach, których skuteczność poparta jest badaniami naukowymi. Stosowane przez nas metody pracy zostały wielokrotnie poddane ocenom klinicznym i uznane za skuteczne w leczeniu danego rodzaju zaburzeń.

Napisz do nas

Kontakt

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.