Justyna Woszczyna

psycholog, terapeuta

Tytuł magistra psychologii zdobyłam na Akademii Ignatianum w Krakowie. Podczas studiów realizowałam roczny kurs przygotowujący do pracy w oparciu o metody terapii poznawczo-behawioralnej. Posiadam certyfikat z podstaw pracy z zaburzeniami lękowymi w tym właśnie nurcie. Realizowałam również certyfikowane szkolenia z profilaktyki uzależnień behawioralnych i wpływu lęku, stresu oraz traumy na życie i zachowanie dzieci i młodzieży. Brałam też udział w szkoleniu o zachowaniach suicydalnych młodzieży, a także o prawnych i psychologicznych metodach resocjalizacji.

przyjmuje osoby dorosłe i młodzież od 13 r.ż. oraz pary

gabinet w Bytomiu

zapisy telefoniczne: 666 500 599

Justyna Woszczyna

więcej o mnie

Pracuję terapeutycznie zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi oraz młodzieżą pomagając im realizować zadania rozwojowe związane z okresem wchodzenia w dorosłość. Stale podnoszę swoje kwalifikacje.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, gdzie udzielałam bieżącego wsparcia wychowankom, prowadziłam zajęcia specjalistyczne podnoszące kompetencje społeczne i mające charakter psychoedukacyjny oraz brałam udział w procesie adopcyjnym. Opiniowałam również w sprawach wychowanków do ośrodków adopcyjnych i sądów. Udzielałam ponadto wsparcia psychologicznego oraz nadzorowałam rodziców, którzy starali się o odzyskanie praw rodzicielkich do dzieci. Przez pół roku wolontatryjnie udzielałam się w Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, gdzie moje działania miały w większości charakter psychoedukacyjny i pomocowy.

W swojej pracy kładę nacisk na indywidualne podejście do klienta oraz atmosferę zaufania i bezpieczeństwa. Jeśli masz problemy z samooceną, obniżonym nastrojem, lękiem, miewasz myśli samobójcze lub doświadczyłeś przykrych sytuacji, które rzutują na Twoje funkcjonowanie, serdecznie Cię zapraszam do współpracy. Zapraszam również, jeśli po prostu potrzebujesz osoby, która Cię wysłucha w atmosferze akceptacji i da Ci bezpieczną przestrzeń na przeżywanie swoich emocji.

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak i fizyczne. Zadbaj o nie. 

Napisz do nas

Kontakt

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.