mgr Karolina Kossakowska

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog, psycholog dziecięcy

Karolina Kossakowska
Pomagam osobom zmagającym się z lękiem, depresją, będącym w kryzysie psychicznym,
mającym niską samoocenę, posiadającym trudności wychowawcze. Wspieram dorosłych w ich zmaganiu z kryzysem, problemami zawodowymi czy trudnościami w osiąganiu osobistych celów życiowych. Towarzyszę ponadto dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z lękiem czy niską samooceną.
W swojej pracy łączę nurt poznawczo-behawioralny z terapią skoncentrowaną na rozwiązaniu (TSR). Współpracuję z poradnią psychologiczną dla dzieci i młodzieży, a także placówką wsparcia dziennego. Udzielam konsultacji dla rodziców i opiekunów. Prowadzę terapię indywidualną, której podstawą jest stworzenie bezpiecznej i dyskretnej przestrzeni, by móc budować relacje oparte na współpracy i zaufaniu.
Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich z psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Nieustannie poszerzam swoje kompetencje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.
Uczestniczyłam w Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, szkoleniu I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań, a obecnie jestem uczestniczką 4-letniego kursu psychoterapii w nurcie behawioralno-poznawczym w Interego.