mgr Katarzyna Pokrywiecka

terapeuta, psycholog

Katarzyna Pokrywiecka
Jestem magistrem psychologii - studia psychologiczne o specjalności z psychologii klinicznej i neuropsychologii ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, Akademickim Centrum Wsparcia UMCS oraz Fundacji Teatroterapia Lubelska.
W swojej pracy zawodowej zajmuję się udzielaniem konsultacji psychologicznych, wsparcia psychologicznego oraz psychoedukacją. Pracuję głównie z osobami dorosłymi, zarówno stacjonarnie, jak i on-line. W swojej pracy terapeutycznej bazuję głównie na Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), używam także technik zaczerpniętych z Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT), jak również Dialogu Motywującego (DM). Jednak najważniejszymi narzędziami w mojej pracy są: uważność, otwartość, życzliwość, szacunek, autentyczność i empatia.

Niezwykle istotny jest dla mnie stały rozwój posiadanych kwalifikacji. Systematycznie podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach, a także aktualizuję swoją wiedzę o najnowsze doniesienia naukowe.Głęboko wierzę w to, że każdy człowiek ma w sobie wystarczająco dużo zasobów, by skutecznie rozwiązywać pojawiające się problemy i przezwyciężać kryzysy, lecz czasem potrzebuje wsparcia, by te zasoby zauważyć, nauczyć się z nich korzystać i jak najpełniej je w sobie rozwijać. Uważam także, że dbanie o zdrowie i dobrostan psychiczny jest tak samo istotne, jak dbanie o zdrowie fizyczne, a korzystanie ze wsparcia psychologicznego jest oznaką siły, a nie słabości.

W niesieniu pomocy psychologicznej najważniejsze jest dla mnie dobro drugiej osoby i działanie zgodne z etyką zawodową opartą na zasadach Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.