mgr Agnieszka Kozak

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog

agnieszka-kozak

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując dyplom psychologa o specjalności klinicznej i zdrowia. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Terapia dzieci i młodzieży, posiadam także przygotowanie pedagogiczne. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Krakowie, której ukończenie uprawnia do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi podczas praktyk w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie oraz na Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Realizowałam wolontariat w Hospicjum Bonifratrów we Wrocławiu. Pracowałam także z dziećmi autystycznymi, niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie oraz ich rodzicami w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Rzeszowie.

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej relacji opartej na zaufaniu i akceptacji. Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, z szacunkiem do jego poglądów i historii. Pracuję terapeutycznie zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Stale poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach i szkoleniach.