mgr Agnieszka Sławik

terapeuta RTZ i TSR, psycholog, psycholog dziecięcy

agnieszka-slawik

Jestem psychologiem, trenerem umiejętności społecznych oraz praktykiem Racjonalnej Terapii Zachowania. Wykształcenie zdobyłam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Swoje doświadczenie zawodowe pozyskałam pracując z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz z osobami niepełnosprawnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, a także z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach. Obecnie współpracuję z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gliwicach, gdzie wspieram dorosłych, dzieci oraz młodzież w sytuacjach kryzysowych, prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię krótkoterminową i grupy wsparcia.

Prowadzę również Treningi Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci i młodzieży z trudnościami w obrębie relacji międzyludzkich.

Ukończyłam I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w dalszym ciągu kształcę się w celu uzyskania certyfikatu terapeuty TSR. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie. W swojej pracy wykorzystuję także narzędzia Terapii Akceptacji i Zaangażowania oraz narzędzia Dialogu Motywującego. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje na licznych kursach i szkoleniach. Pracuję pod stałą superwizją.

Bardzo ważne jest dla mnie stworzenie relacji z klientem pełnej szacunku, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie z nim poszukuję rozwiązań i pomagam wypracować nowe sposoby na radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Zapraszam do kontaktu, jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia. Pierwszy krok jest często zarówno najtrudniejszy, jak i najważniejszy w procesie zmiany.