mgr Aleksandra Buczek

terapeuta RTZ, psycholog

Zdjęcie (3)

Jestem dyplomowanym psychologiem oraz terapeutą RTZ. Pomocy terapeutycznej udzielam młodzieży i osobom dorosłym. Ukończyłam studia psychologiczne, realizując specjalności z psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym, Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

W pracy z pacjentem korzystam z technik Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), a także Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT).
Ważną częścią pracy psychologa jest stałe podnoszenie swoich kompetencji. Staram się poszerzać posiadaną wiedzę i zdobywać nowe umiejętności w zakresie metod pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach. Dotychczas uczestniczyłam m.in. w następujących szkoleniach: Racjonalna Terapia Zachowania I oraz Warsztaty Doskonalące, Pomoc psychologiczna i prawna osobom pokrzywdzonym przestępstwem, Mediacje sądowe i pozasądowe oraz Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - kurs podstawowy.

W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie zbudowanie relacji opartej na empatii i zaufaniu. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, staram się stworzyć mu bezpieczną przestrzeń do dzielenia się swoimi problemami.