mgr Aleksandra Przybyła

psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

aleksandra przybyła

Kwalifikacje zawodowe otrzymałam kończąc studia na kierunku psychoonkologia w Krakowskiej Akademii Ignatianum. Ukończyłam również jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Obecnie w jestem procesie certyfikacji psychoonkologicznego Programu Simonton Cancer Center organizowanego przez Simontonowski Instytut Zdrowia. Ukończyłam również podyplomowe kursy z zakresu opieki i propedeutyki medycyny paliatywnej organizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny WNoZ Zakład Medycyny Paliatywnej. W 2017 otrzymałam certyfikat (nr 267/2017) ukończenia szkolenia z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzę szkolenia oraz warsztaty dla kadry medycznej, opiekunów oraz wolontariuszy. Naukowo współpracuję z Zakładem Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii, Katedra Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jestem autorką i współautorką licznych doniesień naukowych.

Aktualnie jestem uczestniczką Akredytowanego Kursu Psychoterapii realizowanego przez Katowicki Instytut Psychoterapii, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Biorę również udział w półrocznym specjalistycznym szkoleniu dla psychologów Wsparcie w kryzysach okołoporodowych, Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziałach szpitalnych, przychodniach oraz hospicjach, oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w klinice leczenia niepłodności. Obecnie zadania zawodowe realizuję w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach oraz prywatnej praktyki psychologicznej. Posiadam również doświadczenie w pracy klinicznej z rodzicami w kryzysie psychologicznym po stracie dziecka w wyniku choroby, poronienia oraz straty okołoporodowej, niepowodzeniach prokreacyjnych oraz zmagających się z niepłodnością.

Prowadzę konsultacje i terapię w zakresie:

 • pomocy w poprawie jakości życia osoby chorej onkologicznie i osoby wspierającej,
 • łagodzenia psychologicznych reakcji na chorobę pacjenta oraz jego bliskich i osób wspierających,
 • koncentracji na czynnikach psychologicznych, mających pozytywny wpływ na zdrowienie,
 • pomocy w powrocie do funkcjonowania sprzed choroby po zakończonym leczeniu,
 • wsparcia dla osób w żałobie,
 • zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń lękowych,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • wsparcia rodziców w żałobie po stracie dziecka w wyniku choroby, w wyniku poronienia (na każdym etapie ciąży) oraz stracie okołoporodowej,
 • wsparcie okołociążowe,
 • kryzys płodności
 • traum porodowych,
 • wsparcie ojców.