mgr Anna Bielicka-Pado

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie realizuję 4-letnie szkolenie certyfikujące w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Pracuję jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny młodzieży i osób dorosłych.

Doświadczenie zawodowe i kliniczne zdobyłam m.in. podczas pracy w Maltańskim Ośrodku Pomocy w Katowicach oraz praktyk w Centrum Psychiatrii w Katowicach na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych.

Obszarem moich zainteresowań zawodowych jest praca z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, problemów emocjonalnych oraz wsparcie osób doświadczających kryzysów życiowych i problemów w bliskich związkach.

W swojej pracy korzystam z technik terapii poznawczo-behawioralnej, Terapii Akceptacji i Zaangażowania oraz Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu, tak, aby były dopasowane do potrzeb i celów osoby, z którą współpracuję.