mgr Anna Chrzanowska

psycholog, terapeuta

anna-chrzanowska
Jestem dyplomowanym psychologiem. Studia magisterskie ukończyłam ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości. W gabinecie pracuję terapeutycznie z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzę konsultacje, a także poradnictwo psychologiczne. Oferuję również wsparcie w zakresie psychoprofilaktyki i psychoedukacji.

Stałe podnoszenie kwalifikacji oraz aktualizowanie nabytej wiedzy stanowi dla mnie ważny element pracy psychologa i terapeuty. Do tej pory brałam udział w różnych kursach i szkoleniach, w tym związanych z oswajaniem lęku, a także w interwencji w kryzysach dzieci i młodzieży.

Doświadczenie w pracy zdobywałam m.in. na Dziennym oraz Klinicznym Oddziale Psychoterapii Wieku Rozwojowego.

Udzielam wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym m.in.:

  • szeroko pojętego kryzysu życiowego (np. emocjonalnego, tożsamości, egzystencjalnego),
  • problemów z samooceną,
  • obniżonego nastroju,
  • zaburzeń lękowych,
  • cierpienia,
  • poczucia odrzucenia, osamotnienia czy niezrozumienia.
Proponuję współpracę, aby znaleźć i wypracować sposoby na bardziej świadome, zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące funkcjonowanie w różnych obszarach życia, np. w relacjach osobistych, zawodowych czy społecznych. Każdemu pacjentowi gwarantuję indywidualne podejście i metody współpracy, dostosowane do jego potrzeb i problemów, a przede wszystkim  wysłuchanie w atmosferze akceptacji, życzliwości i szacunku dla indywidualności każdego człowieka.

Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.