mgr Anna Puzio-Smyk

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog, psycholog dziecięcy

Izabela Madej
Jestem dyplomowanym psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie czteroletniego certyfikowanego szkolenia w Centrum CBT-EDU. Magisterskie studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiadam również wykształcenie pedagogiczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradniach Specjalistycznych oraz odbywając staż w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie na oddziale dziennym. Przez wiele lat prowadziłam również terapię osób ze spektrum autyzmu oraz konsultacje dla rodziców.
Pracuję terapeutycznie zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Prowadzę ponadto psychoterapię par. Przyjmuję stacjonarnie w gabinecie, jak również w formie on-line. Mój warsztat terapeutyczny poddaję regularnej superwizji.
W swojej pracy skupiam się na indywidualnym podejściu do pacjenta oraz zbudowaniu relacji terapeutycznej opartej na empatii i zaufaniu, co sprzyja procesowi terapii.
Moją specjalnością jest praca z osobami, które:
  • przeżywają trudności emocjonalne,
  • borykają się z zaburzeniami nastroju,
  • doświadczają trudności o podłożu lękowym,
  • mają obniżone poczucie własnej wartości,
  • mają problem z asertywnością, wyrażaniem własnego zdania,
  • doświadczają problemów w relacjach interpersonalnych,
    chcą lepiej radzić sobie ze stresem.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i kursach, dzięki czemu zapewniam pacjentom profesjonalną pomoc psychologiczną.
W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.