mgr Dominik Gnatiuk

terapeuta, psycholog

Dominik Gnatiuk
Studia na kierunku psychologia ukończyłem w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pracę magisterską poświęciłem problemowi wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, prowadząc szereg badań własnych w kilku lubelskich szkołach ponadpodstawowych. Szkoliłem się podczas sześciomiesięcznego stażu w Centrum Medycznym „Zielona Klinika” na stanowisku młodszego asystenta psychologa. Moje doświadczenie w Centrum Medycznym dotyczyło m.in. terapii oraz pracy z osobami uzależnionymi od różnego typu używek, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, depresją.
W swojej pracy koncentruję się na właściwej diagnozie, która pomaga mi skutecznie dopasować narzędzia i udzielić właściwej pomocy. W dalszym ciągu doszkalam się na różnego rodzaju szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz psychologii.