mgr Iga Stępkowska-Gnat

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog

Iga Stepkowska

Jestem dyplomowanym psychologiem, o specjalności psychologii zdrowia i psychoterapii. Ukończyłam Katolicki Uniwersytet Lubelski, ale traktuję to jako początek mojego rozwoju i nauki - kontynuuję nabywanie doświadczenia podczas szkolenia będąc psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w szkole Interego. Moje doświadczenie w pracy obejmuje dorosłych idących przez życie z zaburzeniami nastroju, osobowości, uzależnieniami oraz będących w szeroko pojętym kryzysie psychologicznym.

Jako terapeutka i psycholog mam w sobie przede wszystkim dużo otwartości na drugiego człowieka - swojej pracy oddaję się w 100%, a każdy dzień pracy z pacjentem przyjmuję z zachwytem, wiedząc że to kolejna szansa na zwiększenie jakości życia osób które postanawiają podzielić się ze mną swoją historią i przeżywanymi trudnościami. W pracy skupiam się na towarzyszeniu pacjentowi, wyznając zasadę radykalnej empatii. Podczas sesji wspólnie poszukujemy możliwych rozwiązań w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

Pracując z pacjentami, kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej Behawioralnej.