mgr Izabela Madej

terapeuta, psycholog

Iga Stepkowska
Ukończyłam studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z tytułem magistra. W trakcie studiów zdobyłam Certyfikat Trenera VCC, potwierdzający moje kompetencje interpersonalne w współpracy
i zarządzaniu grupą oraz prowadzenia warsztatów.
Świadczę pomoc psychologiczną i terapeutyczną osobom dorosłym. Z mojej strony oferuję konsultacje psychologiczne, mające na celu rozwiać wszelkie wątpliwości
i nurtujące pytania odnośnie do zdrowia psychicznego, natury pracy psychologa oraz jego usług, a także wsparcie psychologiczne
i terapię dostosowane indywidualnie do potrzeb i oczekiwań jednostki.
W pracy psychologa skupiam się na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni do wyrażenia swoich myśli uczuć i emocji, bez strachu przed oceną. Zależy mi na budowaniu autentycznej relacji z drugim człowiekiem, opartej na współpracy, w dążeniu do osiągnięcia postawionych celów, poprawienia jakości życiu oraz lepszego funkcjonowania. Podchodzę do każdej osoby indywidualnie
z empatią i szacunkiem, kierując się przy tym Kodeksem Etyki Pracy Psychologa.
Zapraszam do kontaktu każdą osobę przeżywającą trudne chwile w swoim życiu, poszukującą pomocy w ustaleniu, czego konkretnie potrzebuje i co może zrobić, aby poprawić swój obecny stan.