mgr Joanna Sokołowska-Jachyra

psychoterapeuta poznaczo-behawioralny, psycholog

joanna-sokolowska-jachyra
Joanna Sokołowska-Jachyra - ZnanyLekarz.pl

Jestem psychologiem z 15-letnim doświadczeniem w zawodzie, psychoterapeutą poznawczobehawioralnym wspomagającym się terapią III fali CBT (terapia schematu, ACT, DBT).

Ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w CBT w Warszawie, uprawniające do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jestem ponadto interwentem kryzysowym, absolwentką Studium Interwencji Kryzysowej, z doświadczeniem w pracy z osobami w kryzysie.

Nadal podnoszę swoje kwalifikacje, aby jak najbardziej odpowiedzialnie udzielać pomocy innym. Pomagam osobom zmagającym się z nadmiernymi lękami, obniżonym nastrojem, trudnościami emocjonalnymi oraz w relacjach, jak i zmagającymi się z trudną życiową sytuacją.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ośrodku interwencji kryzysowej (Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie), na oddziale dziennym psychiatrycznym (Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego) oraz w organizacjach pozarządowych (Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum; Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks).

Mam doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Prowadzę również szkolenia dla instytucji i osób prywatnych, w czasie których dzielę się wiedzą i swoim doświadczeniem zawodowym. Mam doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc.

Współprowadzę Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks. Jestem facylitatorem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy. W swojej pracy kieruję się standardami etycznymi zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Nadal się doszkalam, a swoją pracę poddaję superwizji