mgr Justyna Turczyn

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog

Justyna Turczyn

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie czteroletniego, całościowego szkolenia
w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. podczas stażu w Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
w Lublinie, pracując jako psycholog w szkole, w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy oraz współpracując z organizacjami pozarządowymi.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży, psychoedukacją, a także konsultacjami i poradnictwem.
Pracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, problemów emocjonalnych, udzielam wsparcia pacjentom przeżywającym kryzysy życiowe i mającym trudności w radzeniu sobie z napięciami.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.