mgr Kamila Krzysiak-Zając

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog

Zając
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego, certyfikowanego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pomoc psychologiczną i terapeutyczną świadczę młodzieży i osobom dorosłym.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Psychiatrycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, w Centrum Terapii i Diagnozy oraz placówkach przedszkolnych. Zrealizowałam również roczny Kurs Zerowy Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa psychiatrycznego w Szpitalu Psychiatrycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Posiadam ponadto certyfikat trenera TUS (trener umiejętności społecznych).

Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, z pacjentami
zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami zachowania i emocji, przeżywającymi kryzysy życiowe, mającymi trudności w regulacji emocji oraz komunikacji, zmagającymi się z niską samooceną.

Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz psychologii.