mgr Katarzyna Prajsnar

terapeuta, psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji, psycholog dziecięcy, coach

katarzyna-prajsnar

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej człowieka dorosłego i sądowej, a także doradztwa filozoficznego i coachingu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam wiele szkoleń z zakresu psychologii m.in.: Wykorzystanie Pozytywnej Dyscypliny w pracy psychologa, Kurs MBSR – Trening redukcji stresu w oparciu o uważność, Podstawy terapii rodzin, Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców, Diagnoza i pomoc psychologiczna w ujęciu systemowym, Trening redukcji stresu metodą RTZ, Kurs Racjonalnej Terapia Zachowania - poziom podstawowy, Terapia z elementami zabawy, Holistyczna Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Edukacji i wspierania rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także przygotowania pedagogicznego. Aktualnie pracuję na stanowisku Psychologa oraz Nauczyciela Zajęć Rewalidacyjnych dzieci z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w Szkole Podstawowej.

Jestem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej - ścieżka specjalizacyjna dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia ciągle podnoszę swoje kompetencje poprzez realizowanie staży klinicznych m.in. na oddziałach psychiatrycznych dorosłych w Bytomiu oraz Toszku, dzieci i młodzieży w Centrum Pediatrii w Sosnowcu, pediatrycznym w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Ponadto odbywałam staże w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji „Kompas” w Będzinie oraz Fundacji Dom Nadziei w Gliwicach.

Oferuje kompleksową pomoc psychologiczną dla dorosłych, rodzin i dzieci obejmującą konsultacje psychologiczne, poradnictwo rodzinne, coaching edukacyjny, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, trening redukcji stresu i koncentracji uwagi. W swojej pracy z klientem indywidualnym czy członkami rodziny wykorzystuję techniki arteterapii, a zwłaszcza fotografoterapii, którą zajmuję się na codzień.

Stale poszerzam swoją wiedzę korzystając z literatury i biorąc udział w szkoleniach związanych z pracą terapeutyczną. W mojej pracy koncentruję się na budowaniu relacji wspierającej drugiego człowieka opartej na akceptacji, bezpieczeństwie i zaangażowaniu. Wspieram osoby, które chcą poprawić relacje zarówno z samym sobą, jak i innymi. Moje artykuły:

Moje artykuły:

https://www.wiecjestem.us.edu.pl/ludzie-jako-zwierciadlo-nas-samych-czyli-o-wplywie-postrzegania-spolecznego-na-nasze-zycie

https://dobrypsycholog.pl/aktualnosc/244/samotnosc-w-kontekscie-izolacji