Katarzyna Szczęsna

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Szczęsna Katarzyna

Jestem dyplomowanym psychologiem ze specjalnością neuropsychologia i psychologia kliniczna, specjalistą z zakresu Psychosomatyki i Somatopsychologii oraz certyfikowanym Terapeutą ręki. Aktualnie jestem w trakcie szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym. Świadczę pomoc psychologiczną i terapeutyczną młodzieży i osobom dorosłym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziałach Dziennych (rehabilitacji neurologicznej, ogólnopsychiatryczny, podwójnej diagnozy), w Klubie Samopomocy i projektach, gdzie realizowałam zadania z zakresu usług specjalistycznych, treningi interpersonalne i relaksacyjne czy różnego rodzaju formy arteterapii, pracując z osobami zmagającymi się z chorobami psychicznymi (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, schizofrenia) lub niepełnosprawnością intelektualną.

Obecnie pracuję także w Ośrodku Neurorehabilitacji, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią funkcji poznawczych oraz psychoedukacją. Udzielam także wsparcia pacjentom i rodzinom zmagającym się z następstwami wypadków, zaburzeń neurologicznych czy chorób neurorozwojowych.

Mając na celu doskonalenie moich umiejętności i uzupełnianie wiedzy, regularnie uczęszczam na kursy i szkolenia, a także uczestniczę w konferencjach naukowych.

W swojej pracy kieruję się doświadczeniem oraz indywidualnymi potrzebami pacjenta, reprezentując przy tym postawę tolerancyjną
i obiektywnie spostrzegającą rzeczywistość. Dobro drugiego człowieka stawiam na pierwszym miejscu.