mgr Magdalena Wilk

terapeuta RTZ, psycholog, seksuolog

Magdalena-Wilk

Jestem dyplomowanym psychologiem, terapeutą RTZ oraz seksuologiem w trakcie szkolenia.
Psychologiczne studia magisterskie ze specjalnością kliniczną oraz sądową ukończyłam z wyróżnieniem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aktualnie uczęszczam na studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

W trakcie swojego rozwoju zawodowego miałam przyjemność odbywać praktyki w III Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z siedzibą w Bytomiu oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich. Pomoc psychologiczną świadczyłam również w Stowarzyszeniu Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron" w Tarnowskich Górach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również podczas wolontariatu w Kamiliańskim Centrum Medycyny Paliatywnej w Tarnowskich Górach oraz Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego.

Dzięki mnogości doświadczeń mogłam poznać specyfikę pracy psychologa w różnych obszarach. Różnorodne perspektywy pozwalają mi na bardziej adekwatne dopasowanie stosowanych metod do problemów zgłaszanych przez klientów.

Aktualnie zajmuję się szeroko rozumianym pomaganiem i poradnictwem oraz psychoedukacją osób dorosłych oraz młodzieży. Oferuję wsparcie oraz pomoc psychologiczną, towarzyszę klientowi w rozpoznawaniu jego trudności, a także wspomagam funkcjonowanie zgodne z jego potrzebami i emocjami w momentach kryzysowych bądź traumatycznych.
W swojej praktyce skutecznie łączę metody i techniki z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Dialogu Motywującego (DM) oraz Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

W pracy kieruję się zasadami zgodnymi z Kodeksem Zawodowo-Etycznym Psychologa. Zasada poufności oznacza, że dane i informacje o osobach korzystających z moich usług nie są udostępniane i ujawniane osobom nieupoważnionym. W moim gabinecie klienci mogą liczyć na atmosferę pełną akceptacji, szacunku oraz wyrozumiałości. Wyznaję także pogląd, iż każdy zasługuje na odpowiednią pomoc, dlatego opracowuję indywidualny plan oddziaływań psychologicznych dla każdego z klientów. Podczas pracy staram się, by klient nabył odpowiednie umiejętności do samodzielnego poradzenia sobie z podobnymi problemami w przyszłości.

Uważam, iż ciągły rozwój kwalifikacji zawodowych jest niezbędny do zachowania odpowiedniego poziomu wykonywanej przez siebie pracy, z tego też względu, stale podnoszę swoje kompetencje, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Ponadto, regularnie poddaje swoją pracę superwizji.