mgr Maja Pieniek

terapeuta, psycholog

Maja Pieniek

Jestem magistrem psychologii. Swoją edukację uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Universidad Complutense w Madrycie. Obecnie kształcę się w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w toruńskim Centrum Rozwiązań.
Swoje doświadczenie w pracy pomocowej zdobywałam na Oddziale Zaburzeń Osobowości Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, centrum terapii Salus, Poradni psychologiczno-psychiatrycznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie oraz w placówkach oświatowych. Ponadto pracowałam również w korporacji, gdzie pomagałam pracownikom zmagającym się z kryzysem walczyć z wypaleniem zawodowym i poprawiać swoją efektywność. Podczas studiów koordynowałam projekt “Psychowprawki”, gdzie we współpracy z doświadczonymi terapeutami różnych nurtów organizowałam warsztaty skupiające się na technikach terapeutycznych. 
Nieustanne poszerzanie swojej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji jest dla mnie bardzo istotne, dlatego też na bieżąco biorę udział w certyfikowanych szkoleniach ubogacających mój warsztat psychologiczny. 

W swojej pracy stosuję głównie techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz poznawczo-behawioralne.  Ponadto równie istotne w pracy z klientem jest dla mnie aktywne słuchanie, empatia, akceptacja oraz praca na zasobach. Zależy mi na tym, aby każdy klient poczuł się usłyszany i zrozumiany. Wierzę, że każdy ma w sobie zasoby, które pomogą mu zmierzyć się z trudnościami,
a sięgnięcie po pomoc psychologa jest pierwszym dużym krokiem na drodze po lepsze jutro.  Pracuję głównie z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Spotkania mogą mieć formę stacjonarną, jak i online. Oferuję także możliwość prowadzenia spotkań w języku angielskim. Pracuję pod superwizją.

Jeśli napotykasz na swojej drodzę trudności związane z obniżonym nastrojem, lękiem, wypaleniem, samooceną, stawianiem granic czy też po prostu jesteś w kryzysie i potrzebujesz wsparcia - zapraszam Cię do współpracy. Wierzę, że wspólnie jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, dzięki którym jakość Twojego życia się podniesie!

—-----------------------------------

I have a master's degree in psychology. I received my education at the Jagiellonian University in Krakow and the Universidad Complutense in Madrid. I am currently training in Solution Focused Therapy at the Centrum Rozwiązań in Toruń. I gained my experience in helping at the Department of Personality Disorders of the Dr. Józef Babiński Clinical Hospital in Kraków, the Salus Therapy Centre, the Psychological and Psychiatric Outpatient Clinic of Dzieło Pomocy św. Ojca Pio in Kraków and in educational institutions. In addition, I also worked in a corporation, where I helped employees struggling with a crisis to fight burnout and improve their performance. During my studies, I coordinated the project "Psychowprawki", where I organised workshops focusing on therapeutic techniques used in psychotherapy from different schools, in cooperation with experienced therapists from different approaches.

Constantly broadening my knowledge and improving my qualifications is very important to me, which is why I continually take part in certified training courses to enrich my psychological workshop.

In my work, I mainly use Solution Focused Therapy and Cognitive-Behavioural techniques.  In addition, active listening, empathy, acceptance and working on resources are equally important to me when working with clients. I am committed to making each client feel heard and understood. I believe that everyone has the resources within them to help them face their difficulties, and that reaching out for psychological help is the first big step on the road to a better tomorrow.  I work mainly with adults as well as adolescents. Meetings can be both face-to-face and online. I also offer the possibility to conduct meetings in English.

If you are facing difficulties on your path related to lowered mood, anxiety, burnout, self-esteem, boundaries or you are simply in crisis and need support - I invite you to cooperate with me. I believe that together we are able to find solutions that will increase your quality of life!