mgr Małgorzata Kozieł

terapeuta RTZ i TSR, psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

małgorzata-kozieł
Małgorzata Kozieł - ZnanyLekarz.pl

Jestem absolwentką psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. Studia psychologiczne rozpoczęłam, kierując się pasją i ogromnym zainteresowaniem tą dziedziną. W trakcie ich trwania zdobywałam wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym dziś mogę służyć integralnemu rozwojowi człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Aktualnie uczestniczę w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Oprócz studiów psychologicznych ukończyłam również studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Od 14 lat planuję, organizuję i prowadzę działania wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczne. Pracowałam w świetlicy środowiskowej oraz w przedszkolach. Obecnie łączę te dwie pasje: praktyki psychologicznej z byciem nauczycielem przedszkolnym. Oprócz tego doświadczenie zawodowe zdobywałam jako wolontariusz w ramach Dzielnicowego Programu Przeciwdziałania Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży „Szansa” oraz odbywając praktyki w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”.

Nieustannie zdobywam dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Uczestniczyłam w wielu kursach i warsztatach doskonalących: Trening Umiejętności Społecznych; Metoda Dobrego Startu; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; Pozytywna Dyscyplina; Dziecko nieśmiałe, zahamowane, lękowe, depresyjne: podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej; Co czują i myślą inni? Czyli jak uczyć dzieci rozumienia społecznego i wiele innych.

Zajmuję się również pomocą psychologiczną dla osób dorosłych doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych. W praktyce psychologicznej wykorzystuję Podejście Skoncentrowane Na Rozwiązaniu (TSR) oraz Racjonalną Terapię Zachowania (RTZ). Zarówno Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, jak i Racjonalna Terapia Zachowania koncentrują się przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości klienta. TSR skupia się na osiągnięciu określonego przez klienta celu. Umożliwia koncentrowanie się na zasobach, mocnych stronach, a także na wyjątkach od sytuacji problemowych. Zaś głównymi założeniami TSR są trzy myśli:

"Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego."

Natomiast wiodącym celem RTZ jest rozpoznanie i zmiana niezdrowych myśli, przekonań, które stają się dla klienta źródłem cierpienia emocjonalnego na zdrowsze. Racjonalna Terapia Zachowania wyposaża klienta w konkretne narzędzie, przy pomocy którego możliwe jest kontrolowanie i wpływanie na własne emocje i zachowania.

Spotkanie z psychologiem wymaga wiele odwagi. Jednak podjęcie takiej decyzji, daje możliwość stania się ważnym dla samego siebie.