mgr Marta Wierzbanowska

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog

marta wierzbanowska
Jestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii na Akademii Ignatianum w Krakowie (specjalność - psychologia kliniczna). Aktualnie uczestniczę w czteroletniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Ter-Cognitiva w Krakowie, uprawniającej do nadania certyfikatu przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ponadto, ukończyłam
studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.
Obecnie pracuję jako psycholog w Ośrodku Rehabilitacyjnym Narządu Ruchu w Krzeszowicach na Oddziałach Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, gdzie udzielam konsultacji, wsparcia psychologicznego, psychoedukacji pacjentom i ich rodzinom, przeprowadzam diagnozę neuropsychologiczną oraz rehabilitację funkcji poznawczych pacjentów po uszkodzeniach centralnego układu nerwowego (głównie udarach mózgu). W przeszłości pracowałam w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem, także na oddziałach Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej. Posiadam doświadczenie prowadzenia warsztatów
psychoedukacyjnych w ramach programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.
Udzielam pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej osobom dorosłym, które doświadczają różnych kryzysów życiowych, zmagają się z chorobami somatycznymi, odczuwają trudności natury emocjonalnej (poczucie osamotnienia, lęk, smutek). W swojej pracy staram się kierować indywidualnym podejściem do klienta, co realizuję poprzez zwracanie uwagi nie tylko na zgłaszane trudności i potrzeby przez klienta, ale także na zasoby, mocne strony. Niezwykle ważne jest dla mnie budowanie z klientem takiej relacji terapeutycznej, aby była oparta na autentyczności, wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe staje się dążenie do osiągnięcia wspólnie ustanowionych celów.
Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych. W swojej pracy kieruje się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa i psychoterapeuty.