dr n. hum. Marzena Szymków-Gac

Terapeutka TSR, interwentka kryzysowa, pedagog resocjalizacyjny

Marzena Szymków-Gac

Jestem praktykiem Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w trakcie przygotowania do uzyskania certyfikatu terapeutki w nurcie TSR — zgodnie z wytycznymi rekomendowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach  (PSTTSR). W pracy terapeutycznej czerpię również z dorobku tradycji poznawczo-behawioralnej i koncepcji budowania dialogu w modelu Porozumienia Bez Przemocy. Jestem także członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 

Ukończyłam dwustopniowe szkolenie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, m.in. w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR” w Warszawie. Jestem absolwentką specjalistycznego szkolenia Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu, a także akredytowanego  szkolenia specjalistycznego Interwencja Kryzysowa w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (PSR) w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ponadto ukończyłam dwustopniowe szkolenie w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), jestem absolwentką Akademii Coachingu w Centrum Szkoleń i Certyfikacji „Akademia Bliżej” we Wrocławiu, gdzie kształciłam się również w obszarze mediacji rodzinnych. 

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Studia Podyplomowe Negocjacji Kryzysowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych.

Biorę udział w konferencjach i wydarzeniach naukowych, w tym poświęconych psychoterapii.

Uchwałą Zarządu nr 04/11/2021 z dnia 22.11.2021r. uzyskałam patronat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) w zakresie prowadzenia grup interwizyjnych.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałam od 2017 roku, między innymi w Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach (Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień „Strefa Zmiany”). Współpracuję z jednostkami penitencjarnymi wpierając proces resocjalizacji wedle założeń Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR) oraz prowadząc treningi/warsztaty w obszarze umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Od 8. lat prowadzę zajęcia warsztatowe, między innymi w zakresie komunikacji interpersonalnej, w tym kryzysowej, rozwiązywania konfliktów i praktycznego zastosowania modelu Porozumienia Bez Przemocy.

Pracuję wedle Kodeksu Etyki Praktyka PSR/TSR przyjętego i zatwierdzonego przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów PSTTSR.

Prowadzę indywidualne sesje terapeutyczne dla osób dorosłych w zakresie:

Uzależnień chemicznych i behawioralnych,

Komunikacji i relacji interpersonalnych,

Rozwijania umiejętności radzenia sobie z konfliktami,

Budowania poczucia wartości i sprawczości,

Szeroko rozumianych kryzysów.