mgr Mateusz Gorzkowski

psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta

mateusz-gorzkowski

Jestem magistrem psychologii (Uniwersytet SWPS, Katowice). Prowadzę konsultacje psychologiczne, konsultacje psychoterapeutyczne i poradnictwo psychologiczne w nurcie poznawczo-behawioralnym. Przyjmuję osoby dorosłe, nastolatków i dzieci.

Współpraca w moim gabinecie przede wszystkim:

  • opiera się na pełnej ciepła, empatii i bezpieczeństwa relacji terapeutycznej,
  • jest zorientowana na jasny i konkretnie zdefiniowany cel,
  • jest ograniczona w czasie i ma jasną strukturę,
  • bazuje na wynikach badań w duchu "Evidence Based Practise", czyli skuteczność interwencji jest testowana empirycznie,
  • ma walor edukacyjny - pacjent uczy się jak samodzielnie radzić sobie z własnymi trudnościami.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa oraz przede wszystkim dobrem i komfortem pacjentów. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Mam doświadczenie w funkcjonalnej diagnozie psychologicznej zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości oraz prowadzeniu terapii wspierającej osób dorosłych i nastolatków. Pracuję również z dziećmi z diagnozą ze spektrum autyzmu. Serdecznie zapraszam na pierwszą konsultację psychologiczną, podczas której wspólnie zdecydujemy, jaka forma pomocy będzie najbardziej adekwatna.

Doświadczenie kliniczne zdobywałem na zamkniętym oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu, na dziennym oddziale psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu oraz w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu. Pracowałem również jako wolontariusz w stowarzyszeniu na rzecz dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu.

Dodatkowe odbyte przeze mnie kursy i szkolenia:

  • Techniki i narzędzia Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT),
  • Praktyczne zastosowanie Terapii Schematów,
  • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach,
  • Podstawy teoretyczne oraz zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej,
  • Co każdy psychoterapeuta powinien wiedzieć o nowej klasyfikacji ICD-11.