mgr Milena Stryczyńska

psycholog, terapeuta

milena-stryczynska

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z siedzibą w Katowicach. Ukończyłam specjalność psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej na SWPS w Warszawie.

Świadczę pomoc psychologiczną i terapeutyczną młodzieży i osobom dorosłym m.in. w obszarach dotyczących: zaburzeń lękowych, nastroju, kryzysów emocjonalnych, stresu, zmian nawyków, problemów ze snem oraz trudności w kontaktach społecznych.

Posiadam doświadczenie pracy z osobami dorosłymi. W trakcie toku edukacji odbyłam
praktyki w następujących placówkach: Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu oraz w Gliwicach; Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. Dr B. Hagera na oddziale psychiatrycznym oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ukończyłam kursy dotyczące problematyki: fobii społecznej, ataków paniki, lęku
uogólnionego, TUS (trening umiejętności społecznych) oraz RTZ (racjonalna terapia zachowania). W trakcie studiów nabyłam umiejętności z terapii ACT (Akceptacji i Zaangażowania). Stale rozwijam swoje kwalifikacje dotyczące zawodu psychologa. Uczestniczę w licznych szkoleniach oraz konferencjach o tematyce poznawczo-behawioralnej.

Stawiam na empatyczną i pełną koncentracji relację. Zawsze jestem gotowa do podjęcia
działania oraz podążam za potrzebami drugiej osoby.