mgr Monika Cap

psycholog, psycholog dziecięcy, trener VCC

Monika-Cap

Jestem psychologiem oraz trenerem. Posiadam przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi. Tytuł psychologa zdobyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jestem również trenerem umiejętności społecznych oraz ukończyłam kurs terapii ręki.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą, a także z rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, a swoją pracę poddaję superwizji.

Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Instytutu
Efektywnej Nauki w Lublinie, gdzie pracowałam z dziećmi wspomagając ich rozwój w zakresie kompetencji szkolnych oraz pracy nad wiarą w siebie i swoje możliwości. Pracuję również w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym, gdzie prowadzę warsztaty profilaktyczno-psychologiczne dla uczniów na każdym etapie edukacji. Udzielałam również wsparcia dzieciom i młodzieży w okresie pandemii w ramach projektu Pomoc Młodych, a także aktywnie angażuję się w pracę Telefonu Pogadania przeznaczonego dla osób samotnych.

Bardzo ważne jest dla mnie w pracy z pacjentem zbudowanie relacji pełnej zaufania, szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.