mgr Nicol Jendryka

psycholog, terapeuta

nicol-jendryka

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim, uzyskując dyplom psychologa o specjalności klinicznej. Jestem w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii w Szkole Vis Salutis, atestowanej przez Sekcję Naukową oraz Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję z osobami dorosłymi w podejściu eklektycznym, z użyciem technik poznawczo-behawioralnych.

W pracy z drugim człowiekiem staram się stworzyć warunki pozwalające na otwartość. Ważne jest dla mnie indywidualne podejście do osoby pojawiającej się w gabinecie, zrozumienie jej przeżyć oraz dostosowanie metod pracy do zgłaszanych potrzeb i trudności.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym PSYCHOMED w Opolu oraz w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu. Odbyłam staż w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień MSWiA, gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego, przeprowadzałam konsultacje z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz Policji, a także współtworzyłam opinie. Pracowałam na stanowisku psychologa w Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Olsztynie oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. Zajmowałam się psychoedukacją, prowadzeniem terapii psychologicznej, badaniem funkcji poznawczych, sprawności psychomotorycznej i osobowości. Dyżurowałam w Punktach Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych, do których mogła się zgłosić każda osoba doświadczająca kryzysu psychicznego.

Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz poszerzam swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.