mgr Romana De Jonge

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Romana de Jonge
Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie całościowego szkolenia oraz certyfikowanym terapeutą TUS. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalnością psychologia zdrowia i jakości życia oraz psychologia rozwoju człowieka. Aktualnie jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Na co dzień łączę praktykę psychologiczną z działalnością naukową w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W ramach aktywności badawczej zajmuję się obszarem funkcjonowania systemów rodzinnych w kontekście zachowań zdrowotnych. Jestem autorką publikacji oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.  W celu zapewnienia jak najlepszej opieki stale podnoszę kwalifikacje, poszerzam wiedzę i kompetencje, współpracuję ze specjalistami wielu dziedzin. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
W praktyce klinicznej stosuję techniki terapeutyczne poparte dowodami naukowymi. Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami emocjonalnymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami więzi oraz interwencji kryzysowej. W zakresie diagnozowania sprawności intelektualnej posiadam uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.  Poza praktyką kliniczną jestem autorką i realizatorką szkoleń,
warsztatów i kursów dla różnych grup odbiorców.
W pracy terapeutycznej integruję wiedzę z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii systemowej, Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Dialogu Motywującego. Wsparcie i towarzyszenie drugiemu człowiekowi w procesie zmiany jest dla mnie ważną wartością. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, uważam, że każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny. W relacji terapeutycznej istotne są dla mnie empatia, autentyczność, szacunek i zaufanie. Ważne jest dla mnie, aby moi pacjenci mieli poczucie sprawczości na każdym etapie współpracy.
W Healio zajmuję się poradnictwem psychologicznym, prowadzę terapię indywidualną oraz grupową osób z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania, konsultacje i diagnozę psychologiczną. Zapewniam pomoc osobom doświadczającym problemów emocjonalnych, przeciążania stresem, w kryzysach indywidualnych i rodzinnych (trudne życiowe zmiany, rozwód, rozstanie, konflikty rodzinne, problemy związane z rodzicielstwem). Udzielam wsparcia i towarzyszę młodzieży oraz dorosłym w procesie zmiany, rozwoju osobistego, odkrywania indywidualnych zasobów i potencjału.