Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra – bez różnicy?

3 różne zawody w dziedzinie zdrowia psychicznego.
Mam problem – i co dalej? Kogo mam wybrać? W jaki sposób może mi pomóc?

1. Psycholog.
2. Psychoterapeuta.
3. Psychiatra.

1. Psycholog – czyli magister psychologii.

Ukończył 5 letnie studia magisterskie na kierunku psychologii. Odbył praktyki zawodowe w dziedzinie zdrowia psychicznego m.in w szpitalu psychiatrycznym; po-radni psychologicznej; szkole; ośrodku interwencji kryzysowej. Diagnozuje, udziela wsparcia, psychoedukuje oraz konsultuje, tzn. jest uprawniony do prowadzenia terapii psychologicznej, diagnozowania, poradnictwa psychologicznego i wykonywania te-stów psychometrycznych. Pomaga w kryzysie.
Jest to świetny wybór na osobę pierwszego kontaktu – czyli w momencie kiedy masz problem, ale nie wiesz, co dalej. Psycholog dokona diagnozy i w razie koniecz-ności poleci psychoterapeutę lub psychiatrę. Nie może wypisać recepty na leki czy zwolnienia do pracy (L4). Natomiast może wystawić zaświadczenie, orzeczenie lub opinię. Do psychologa chodzimy z codziennymi problemami – kryzysy w pracy, przy-gnębienie, problem z partnerem. Może wykonać testy osobowości czy inteligencji – oczywiście jeśli mamy ochotę poszerzyć naszą wiedzę w tej kwestii.

Usługa: wsparcie psychologiczne, konsultacja, interwencja kryzysowa.

2. Psychoterapeuta – odbywa zazwyczaj 4-letnie szkolenie podyplomowe w wybranym nurcie psychoterapeutycznym.

Nie jest powiedziane, że musi być psychologiem. Może mieć dyplom ze stu-diów humanistycznych lub medycznych. Prowadzi psychoterapię, czyli cotygodniowe sesje, które mają na celu poprawę funkcjonowania klienta. Proces terapeutyczny mo-że trwać od kilku sesji do nawet paru lat. Nurty psychoterapeutyczne różnią się teorią na temat zaburzeń człowieka, podejściem do klienta, długością psychoterapii, tudzież samą strukturą sesji.
Bardzo ważna jest sama relacja z terapeutą. Zdecydowanie się na proces nie następuje od razu – dopiero po ustaleniu kontraktu. Kontrakt to umowa ustna lub pi-semna, w której klient i psychoterapeuta zgadzają się na współpracę. To naturalne, że ktoś może Ci się nie spodobać po pierwszym spotkaniu.
Do psychoterapeuty warto się udać z myślami samobójczymi, depresją, zabu-rzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odży-wiania, lękowymi, nastroju, ze spektrum czy nawet kryzysem w związku (psychotera-pia par) lub w pracy. Psychoterapeuta oczywiście zdiagnozuje problem i pomoże w redukcji objawów.

Usługa: psychoterapia.

3. Psychiatra – lekarz medycyny, po studiach medycznych i specjalizacji z psychiatrii.

Posiada uprawnienia do prowadzenia farmakoterapii – czyli wypisuje receptę na leki. Rozpoznaje objawy i diagnozuje pacjenta. Może wypisywać zwolnienia (L4) i kie-rować na hospitalizację. Nie poprowadzi psychoterapii bez odpowiedniego szkolenia. Może skierować na psychoterapię. Nie potrzebujemy skierowania, żeby iść do psy-chiatry. Oczywiście może nas skierować lekarz pierwszego kontaktu czy psycholog, ale nie jest to konieczne. Do psychiatry warto się udać z myślami samobójczymi, ciężką depresją, zaburzeniami lękowymi, osobowości czy chorobą afektywną dwubie-gunową.

Usługa: konsultacja psychiatryczna.

Wybrane Państwa cytaty i dopasowane do nich formy pomocy:

,,Nie wiem, co mi jest” – konsultacja psychologiczna
,,Mam kryzys” – interwencja kryzysowa
,,Potrzebuję porozmawiać” – wsparcie psychologiczne
,,Mam problem i chcę zmiany” – psychoterapia
,,Potrzebne mi są leki” – konsultacja psychiatryczna
,,Chcę poprawić jakość mojego życia” – psychoterapia
,,Potrzebuję zwolnienia do pracy” – konsultacja psychiatryczna
,,Coś utrudnia mi życie” – psychoterapia

Natalia Baron – po więcej wiedzy zapraszam na Instagram: @mojapsycholog
link do profilu w Pracowni Psychoterapii Healio