mgr Roksana Warmuz

terapeuta, psycholog, psycholog dziecięcy, trener TUS

Roksana Warmuz

Jestem dyplomowanym psychologiem, terapeutą pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym, certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Praktykę terapeutyczną opieram także na Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), TerapiI Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ).

Specjalizuję się w terapii dzieci i osób dorosłych. W pracy terapeutycznej istotne jest dla mnie indywidualne podejście do każdej osoby, która zgłasza się z prośbą o pomoc i wsparcie. Aby zapewnić najwyższą jakość terapii swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Ponadto kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Mając na celu doskonalenie warsztatu pracy regularnie uczęszczam na kursy i szkolenia, a ponadto uczestniczę w konferencjach naukowych z obszaru psychologii i dziedzin pokrewnych.

Dotychczas ukończyłam szkolenia z zakresu: depresji dziecięcej, depresji osób dorosłych, agresji dziecięcej, spektrum autyzmu, diagnozy rozwoju dziecka, mutyzmu wybiórczego, regulacji emocji, paruresis, trichotillomanii, dermatillomanii, niskiej samooceny, prokrastynacji, perfekcjonizmu, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych oraz żałoby i straty.

Uczestniczyłam w konferencjach naukowych skupionych wokół tematyki: psychodietetyki, jakości życia osób chorujących przewlekle, wyzwań i zagrożeń współczesności. Ponadto posiadam certyfikat uprawniający do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

Kierując się zasadą „Każda osoba jest inna i wyjątkowa” prowadzę terapię pełną empatii i szacunku do klienta.