mgr Roksana Warmuz

terapeuta, psycholog, psycholog dziecięcy

roksana-warmuz

Moją motywacją do podjęcia studiów psychologicznych była chęć poznania człowieka i gotowość niesienia pomocy. W trakcie ich trwania zdobyłam kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwoliły mi na rozpoczęcie profesjonalnej pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zawodowe w tym zakresie zdobywałam w Centrum Diagnostyki i Terapii InCorpore, gdzie w ramach praktyk uczestniczyłam i prowadziłam Trening Umiejętności Społecznych, Metodę Wczesnego Startu, Terapię Ręki oraz proces diagnozy psychologicznej.

Aktualnie łączę pracę terapeuty dzieci, młodzieży i dorosłych z prowadzeniem terapii metodą Tomatisa. W praktyce psychologicznej wykorzystuję Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR), Racjonalną Terapię Zachowania (RTZ), Terapię Poznawczo-Behawioralną (CBT) oraz Terapię Akceptacji i Zaangażowania (ACT), które koncentrują się na zasobach i możliwościach, jakie posiadamy, aby stawić czoła wyzwaniom.

Mając na celu doskonalenie wykonywania obecnych obowiązków, regularnie uczęszczam na kursy i warsztaty doszkalające, a ponadto uczestniczę w konferencjach naukowych z obszaru psychologii i dziedzin pokrewnych. Dotychczas ukończyłam Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie „Trening ACT jako narzędzie pracy psychoterapeuty, coacha i trenera”, Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenie „Zasady pracy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o TSR”, szkolenie „Agresja wieku dziecięcego” oraz szkolenie „Psychodietetyka w praktyce”. Ponadto posiadam certyfikat uprawniający do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

Kierując się zasadą „każda osoba jest inna i wyjątkowa”, prowadzę terapię pełną empatii i szacunku do klienta.